Terms & Conditions

Acest site aparține SC AUROCAR 2002 SRL Alba-Iulia, cu sediul social în municipiul Alba Iulia, Str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 31E, jud. Alba, CUI RO 11690410 număr de înregistrare în Registrul Comerțului J01/974/2004 și este utilizat pentru promovarea serviciilor de cazare asigurate prin „Vila Ana Boutique” de la punctul de lucru situat în Alba-Iulia, str. București, nr. 1, jud. Alba.

În baza art. 13 din REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016, vă informăm că prin intermediul site-ului, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv numărul de identificare(adresă de protocol de internet -IP) al terminalului de pe care îl accesați și utilizăm doar cookie-uri absolut necesare pentru funcționarea și protecția acestuia împotriva unor acțiuni ilegale.

În cazul în care utilizați opțiunea de a transmite un mesaj din secțiunea „Contact”, prelucrăm datele dumneavoastră introduse în spațiile special destinate respectiv numele, prenumele și adresa de e-mail.

Dacă ați ales să contactați telefonic sau prin e-mail un reprezentant al societății noastre utilizând datele de contact publicate pe site, în funcție de opțiunile dumneavoastră, vor fi colectate date cu caracter personal necesare asigurării relaționării în vederea furnizării serviciilor specifice domeniului nostru de activitate.

Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal este:

 • interesul legitim al societății (art. 6 alineatul (1) litera f din GDPR) în cazul numerelor de identificare ale terminalelor de pe care este accesat site-ul(IP) și a cookie-urilor, respectiv protejarea site-ului împotriva unor acțiuni ilicite care ar putea afecta negativ funcționarea acestuia;

 • pentru a face demersuri la cererea dumneavoastră înainte de încheierea contractului de asigurare a serviciilor de cazare (art. 6 alineatul (1) litera b din GDPR) în cazul numelui, prenumelui și adresei de email introduse la secțiunea „Contact” .

Precizăm că societatea noastră nu utilizează cookie-uri de analiză, statistice sau de marketing proprii sau ale unor terțe părți și nu are nici o legătură cu identificatorii unici și cookie-urile utilizate de furnizorii aplicațiilor utilizate pentru navigarea pe internet. Pentru informații suplimentare legate de aceste aspecte puteți accesa www.policies.google.com, www.allaboutcookies.org, www.youronlinechoices.com/ro/ sau www.wikipedia.org/wiki/Cookie.

Adresa de protocol de internet -IP și cookie-urile vor fi păstrate o perioadă limitată de timp, respectiv de maxim ___________ iar datele cu caracter personal colectate în secțiunea „Contact” vor fi stocate pentru o perioadă de maxim un an din momentul colectării.

Precizăm că prin acest site nu sunt prelucrate datele cu caracter personal comunicate de dumneavoastră pentru rezervări prin alți operatori de date cu caracter personal, respectiv site-uri destinate rezervărilor online cum ar fi www.booking.com, www.hotelscombined.com, www.hotelscan.com, www.carta.ro, etc., în cazul acestor rezervări fiind aplicabile politicile de prelucrare a datelor și informările afișate pe site-urile respective.

În cazul în care beneficiați de serviciile de cazare furnizate de societatea noastră, prelucrarea datelor cu caracter personal se va realiza în alte scopuri și temeiuri juridice, sens în care veți fi informat cu ocazia prezentării la sediul unității de cazare.

Vă informăm că destinatarii datelor dvs. cu caracter personal sunt doar societățile comerciale care asigură serviciile de web design și găzduire site și că nu intenționăm transferarea acestor date către societăți de marketing si publicitate.

Aveți dreptul de a solicita accesul la datele dvs. personale, rectificarea sau ștergerea acestora, restricționarea sau opoziția prelucrării, portabilitatea acestor date, dreptul de a nu face obiectul unei decizii pe baza unei prelucrări automate, conform legii și în măsura în care există posibilități tehnice de identificare a persoanelor vizate, precum și dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere www.dataprotection.ro, când considerați că drepturile dvs. au fost nerespectate.

Puteți gestiona cookie-urile din setările browser-ului dvs. de internet care vă poate înștiința când primiți un cookie nou, șterge cookie-uri individuale sau șterge toate cookie-urile.

Vă informăm că la nivelul subscrisei datele personale nu fac obiectul unui proces decizional automat, incluzând crearea de profiluri și că nu intenționăm să transferăm aceste date către o țară terță din afara UE sau organizație internațională.

Vom stabili măsuri tehnice și procedurale, pentru a proteja și pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor dvs. cu caracter personal prelucrate; vom preveni utilizarea sau accesul neautorizat, precum și încălcarea securității datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislația în vigoare.

Pentru orice detalii suplimentare referitoare la prelucrarea datelor personale poate fi contactat Responsabilul cu Protecția Datelor cu Caracter Personal, DPO TOTAL REGULAMENT SRL la adresa de e-mail dpototal@gmail.com, poate fi adresată o cerere scrisă la adresa societății din municipiul Alba Iulia, Str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 31E, jud. Alba, punctul de lucru din Alba-Iulia, str. București, nr. 1, jud. Alba sau la adresa de email anarezervarialbaiulia@gmail.com.

Protecția datelor cu caracter personal

Asigurăm confidențialitatea informațiilor pe care ni le pui la dispoziție și pe care le vom folosi în strictă conformitate cu principiile privind protecția datelor, doar în scopul pentru care ni le-ai oferit și conform legilor în vigoare.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

În scopul încheierii și executării contractelor – conform art 6 alin 1 lit. b din DGPR, pot fi prelucrate date personale în scopul încheierii și executării contractului. Pentru a putea să îți oferim produsele și serviciile noastre, este nevoie să prelucrăm date cu caracater personal care îți aparțin

În scopul scopul îndeplinirii unor obligații legale – conform art 6 alin 1 lit c din GDPR,pot fi prelucrate date personale în scopul îndeplinirii unor obligații legale. Solicităm o serie de date personale inclusiv în anumite situații, codul numeric personal, în scopul de a ne îndeplinii obligațiile impuse de către autoritățile fiscale în legătură cu facturarea și raportarea către autoritățile fiscale.

În scopul de marketing – conform art 6 alin 1 lit a din DGPR, pot fi prelucrate date personale dacă persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Astfel, în anumite situații, datele cu caracater personal vor fi utilizate cu scopul de a îți transmite mesaje de marketing: oferte personalizate, mesaje pentru evaluarea serviciilor după sejur, felicitări de sărbători sau zi de naștere, noutăți de pe blog, invitații la evenimente.

În scopul obiectului nostru de activitate – conform art. 6 alin. 1, lit a din DGPR pot fi prelucrate date personale dacă persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Astel te putem contacta sau transmite datele cu caracter personal în scopul realizării obiectului de activitate Te vom contacta ori de câte ori vom considera că datele furnizate în momentul înregistrării unei rezervări în cadrul hotelului noastru sunt incomplete sau pentru a ne confirma menținerea rezervării , până la  momentul încheierii formalităților de cazare.

Conform Regulamentului 2016/679, persoana vizată de prelucrarea datelor cu caracter personal are următoarele drepturi:

        dreptul de acces la date,

        dreptul de rectificare,

        dreptul de ștergere a datelor ( dreptul de a fi uitat)

        dreptul de opoziție,

        dreptul la portabilitate

        dreptul de a nu face obiectul unei prelucrări automate,

        dreptul de a depune plângere, dreptul de despăgubire.

Te asigurăm că ne îndeplinim obligațiile impuse de regulament, prin:

 • actualizarea datelor personale
 • păstrarea/distrugerea datelor personale în condiții de siguranță
 • colectarea/stocarea unui număr limitat de date personale (cele absolut necesare prelucrării)
 • protejarea datelor cu caracter personal de pierderea lor și de accesul neautorizat
 • luarea de măsuri de siguranță pentru protejarea datelor.

Detalii legate de regulament găsiți pe  http://www.dataprotection.ro/?page=Regulamentul_nr_679_2016

Datele cu caracter personal furnizate vor fi stocate și prelucrate până la revocarea consimțământului.

Important : Prezentul consimțământ este dat de bunăvoie și poate fi oricând revocat: în scris la adresa: str. Bucureşti nr.1, Alba Iulia sau prin email, urmând să intre în vigoare imediat.

POLITICA PRIVIND FIȘIERELE TIP COOKIE

Prin navigarea pe website-ul www.vilaanaboutique.ro vă exprimați acordul cu privire la folosirea datelor stocate de cookies, acesta fiind un acord în sensul articolului 4 (51) din Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.

 1. Ce sunt fișierele tip cookie și de ce le folosim?

Acest site folosește așa-numitele “cookie”. Cookie-urile sunt fișiere de mici dimensiuni, formate din litere și numere, stocate de către browserul pe care îl folosiți pentru a avea o experiență mai bună de navigare pe Internet. Aceste fișere permit site-urilor web să rețină și să păstreze informații utile despre preferințele utilizatorului.

Site-urile utilizează cookies pentru a oferi o experienţă plăcută, utilizatorii beneficiind de o navigare personalizată, adaptată preferinţelor fiecăruia, precum şi pentru a obţine funcționarea eficientă a website-urilor

 1. Ce cookie-uri folosim?
  Folosim două tipuri de cookie-uri: per sesiune și fixe. Primele sunt fișiere temporare ce rămân în terminalul utilizatorului până la terminarea sesiunii sau închiderea aplicației (browser-ului web). Fișierele fixe rămân pe terminalul utilizatorului pe o perioadă în parametrii cookie-ului sau până sunt șterse manual de utilizator. 
 1. Conțin cookie-urile date personale?

Cookie-urile folosite de site nu solicită informații cu caracter personal și nici nu identifică personal utilizatorii de internet. 

4.Ștergerea și gestionarea fișierelor tip cookie

Utilizatorii își pot configura browserul să respingă fișierele cookie. De asemenea, puteţi seta browserul dumneavoastră să blocheze cookies sau să afişeze o notificare de avertizare înainte ca un cookie să fie stocat pe calculatorul dumneavoastră. Dezactivarea și refuzul de a primi cookies pot face anumite secțiuni / pagini impracticabile sau dificil de vizitat.

Dacă acceptați aceste limitări și doriți blocarea cookie-urilor, vă oferim câteva link privind gestionarea cookie-urilor (dezactivare, ștergere) în funcție de browser-ul folosit:

Pe website-ul nostru, terţe părţi care furnizează informații, e.g. Trip Advisor sau Booking, pot plasa propriile lor fişiere de tip cookie în vederea monitorizării performanţei aplicaţiilor lor sau pentru a-şi personaliza aceste aplicaţii pentru dvs.

Ana Boutique poate să apeleze la serviciile terțelor-părți pentru a obține informații cu privire la utilizarea de către dvs. a website-ului pentru a optimiza experiența dvs. de utilizator. Aceste terțe-părți (inclusiv, de exemplu, agenţii de publicitate și furnizorii de servicii externe, cum ar fi serviciile de analiză a traficului web) pot, de asemenea, utiliza fișiere de tip cookie, asupra cărora nu exercităm nici un control.

 1. Utilizarea de cookie in scopuri statistice

Google Analytics

Website-ul nostru utilizează Google Analytics, un serviciu pentru analiza web, furnizat de Google. Google Analytics utilizează fișiere de tip cookie pentru a ajuta un anumit Website să analizeze modul în care utilizați respectivul Website. Informațiile generate de fișierele de tip cookie cu privire la utilizarea de către dvs. a Website-ului (inclusiv adresa dvs. IP)  vor fi transmise și stocate de Google pe servere care pot fi localizate în UE, SEE şi/sau Statele Unite. Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării de către dvs. a Website-ului, elaborând rapoarte cu privire la activitatea Website-ului pentru operatorii Website-ului și furnizând alte servicii referitoare la activitatea Website-ului și la utilizarea internetului. De asemenea, Google poate transfera aceste informații către terți în cazul în care are această obligaţie conform legii sau în cazul în care acești terți prelucrează informațiile în numele Google. Google nu va asocia adresa dvs. IP cu alte date deținute de Google.

Puteți renunța la Google Analytics fără a afecta modul în care puteți vizita site-ul

Informații detaliate cu privire la Google Analytics și protecția datelor cu caracter personal (inclusiv modul în care puteți controla informațiile trimise către Google) pot fi găsite la: https://policies.google.com/privacy/partners.

Pentru a împiedica monitorizarea prin acest tip de cookie, puteți instala un add-in pe browserul dvs. web (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

6.Folosirea fișierelor de tip cookie privind  rețele sociale

Atunci când distribuiţi un articol de blog utilizând un buton de distribuire în reţelele de socializare (e.g., Facebook) disponibil pe Website, platforma reţelei de socializare asociată butonului respectiv va înregistra acest lucru. Pe website poate de asemenea să existe conţinut integrat, de exemplu conţinut video al unor terţe părţi precum YouTube, şi, în acest caz, aceşti terţi pot să-şi plaseze la rândul lor propriile fişiere de tip cookie.

7, Link-uri utile

Daca doriti sa aflați mai multe informatii despre cookie-uri și la ce sunt utilizate vă recomandăm:  All About Cookies

Set in Alba Iulia, just 400 metres from the historical centre, Ana Boutique offers accommodation with a terrace, a bar and free WiFi. The bed and breakfast is 850m from Alba Carolina Citadel and Alba Iulia Citadel - The Third Gate.

Subscribe to Newsletter