Terms & Conditions

 NOTĂ DE INFORMARE
privind prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de către
SC AUROCAR 2002 SRL

 1. Site-ul www.vilaanaboutique.ro aparține SC AUROCAR 2002 SRL, cu sediul social în municipiul Alba Iulia, Str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 31 E, jud. Alba, punct de lucru în municipiul Alba Iulia, str. București, nr. 1, jud. Alba,   CUI RO 11690410 număr de înregistrare în Registrul Comerțului J 01/974/2004, e-mail anarezervarialbaiulia@gmail.com.
 2. Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal: SC HORUS SIGMA CONSULT SRL, e-mail horusconsult2019@gmail.com.
 3. Scopurile și temeiul juridic în care sunt prelucrate datele cu caracter personal:

Nu colectăm datele persoanelor care nu au împlinit vârsta de 18 ani. În cazul în care nu ați împlinit această vârstă vă rugăm să nu introduceți date pe acest site și nu comunicați date personale prin e-mail sau telefonic.

Conform art. 4, alineatul (5) din Legea 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare și a art. 13 din Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR), vă informăm că, prin intermediul site-ului, prelucrăm datele  dumneavoastră cu caracter personal, respectiv numărul de identificare(adresă de protocol de internet -IP) al  dispozitivului de pe care îl accesați, fapt ce permite inclusiv localizarea acestuia,  utilizăm cookie-uri necesare pentru funcționarea și protecția paginii web.

Temeiul juridic al acestei prelucrări este interesul legitim al societății (art. 6 alineatul (1) litera f din Regulament), respectiv protejarea site-ului împotriva unor acțiuni ilicite care i-ar putea afecta negativ funcționarea.

Când accesați site-ul nostru, pe dispozitivul dumneavoastră vor fi plasate și stocate următoarele cookie proprii:

NR. CRT. DENUMIRE SCOP DURATA DE STOCARE
1. PHPSESSID Cookie generat de aplicațiile bazate pe limbajul PHP. Acesta este un identificator de scop general utilizat pentru a menține variabilele sesiunii utilizatorului. Acest cookie se șterge automat la închiderea aplicației de navigare pe internet
2. cookielawinfo_checkbox_necessary Cookie folosit de WordPress (software pe care e bazat site-ul) pentru memorarea optiunilor legate de vizualizarea sau nu a prezentei note de informare.  1 oră
3. viewed_cookie_policy Cookie folosit de WordPress (software pe care e bazat site-ul) pentru memorarea optiunilor legate de vizualizarea sau nu a prezentei note de informare. 1 an

Utilizatorii își pot configura aplicația de navigare pe internet să respingă fișierele cookie. Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite secțiuni / pagini impracticabile sau dificil de vizitat și folosit.

Dacă acceptați aceste limitări și doriți blocarea cookie-urilor, vă oferim câteva link-uri  privind gestionarea cookie-urilor (dezactivare, ștergere) în funcție de browser-ul utilizat:

Mai multe informații despre cookie-uri puteți găsi pe site-ul www.allaboutcookies.org sau http://www.youronlinechoices.com/ro.

Dacă ați ales să contactați telefonic sau prin e-mail un reprezentant al societății noastre utilizând datele de la secțiunea „CONTACT”, în funcție de opțiunile dumneavoastră, vor fi colectate date cu caracter personal necesare asigurării relaționării și pentru a face demersuri, la solicitarea dumneavoastră,  în vederea furnizării serviciilor specifice domeniului nostru de activitate, temeiul juridic al acestei prelucrări fiind (art. 6 alineatul (1) litera b din GDPR).

În cazul în care beneficiați de serviciile de cazare furnizate de societatea noastră, prelucrarea datelor cu caracter personal  se va realiza în alte scopuri și temeiuri juridice, sens în care veți fi informat cu ocazia prezentării la sediul pensiunii.

 1. Destinatarii datelor dvs. cu caracter personal sunt societățile comerciale care asigură serviciile de web design și găzduire site, cele care realizează mentenanța sistemelor informatice pe care este gestionat site-ul, alte societăți comerciale cu care colaborăm pentru realizarea obiectului de activitate și autoritățile publice pentru îndeplinirea obligațiilor legale.
 2. Nu transferăm date cu caracter personal către țări terțe sau organizații internaționale.
 3. Adresa de protocol de internet – IP va fi stocată o perioadă limitată de timp, respectiv de maxim 90 de zile, iar datele cu caracter personal colectate prin e-mail sau telefonic vor fi stocate pentru o perioadă de 1 an, în cazul în care nu veți beneficia de produse sau servicii din partea societății noastre.
 4. Drepturile dumneavoastră

Conform art. 12-22 din Regulament beneficiați de următoarele drepturi:

 1. Informare şi acces la date cu caracter personal;
 2. Rectificarea şi ștergerea datelor cu caracter personal;
 3. Dreptul la restricționarea prelucrării;
 4. Dreptul la portabilitatea datelor;
 5. Dreptul la opoziție;
 6. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri.

Aceste drepturi pot fi exercitate în condițiile stabilite de Regulament, prin transmiterea unei solicitări scrise la sediul societății din  municipiul Alba Iulia, Str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 31 E, jud. Alba, la punctul de lucru în municipiul Alba Iulia, str. București, nr. 1, jud. Alba   sau la adresa de  e-mail anarezervarialbaiulia@gmail.com.

Conform art. 38 alineatul (4) din Regulament puteți  contacta responsabilul cu protecția datelor cu privire la toate chestiunile legate de prelucrarea datelor personale şi la exercitarea drepturilor menționate mai sus, la adresa de e-mail  horusconsult2019@gmail.com.

 1. În cazul în care apreciați că drepturile dumneavoastră au fost încălcate aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal utilizând formularul special destinat de pe site-ul acesteia https://www.dataprotection.ro/?page=Plangeri_RGPD&lang=ro
 2. SC AUROCAR 2002 SRL nu realizează procese decizionale automatizate incluzând crearea de profiluri sau alte acțiuni similare de profilare a persoanelor vizate.

 

 

 

 

Set in Alba Iulia, just 400 metres from the historical centre, Ana Boutique offers accommodation with a terrace, a bar and free WiFi. The bed and breakfast is 850m from Alba Carolina Citadel and Alba Iulia Citadel - The Third Gate.